Et nyt perspektiv på hjerne-tarm aksen, og hvordan du kan bidrage til egen sundhed og velvære.
Jo, vi kan træne alt i os selv til bedre at kunne tackle de udfordringer vi møder, eller har lyst til at kunne møde! Lige fra vores tanke diversitet til vores tarmbakteriers diversitet!

Tanke-diversitet betyder her, tankemæssig og følelsesmæssig mangfoldighed og en rummelighed, hvor der er plads til egne både negative og positive tanker, og de følelser, holdninger og udtalelser, som kommer fra vores omgivelser. Vores livsoplevelser, fra barn til nu, kan have gjort det svært at være rummelig, kan have indsnævret vores perspektiv, og snæverheden kan for nogen medføre social afsondrethed, endda depression og angst. Stress og traumer fra barndommen eller senere i livet kan for eksempel sende dig ud ad den sti. Men man kan træne sin kognitive rummelighed, hjerne rummelighed, ved at få indsigt i de mekanismer, der har påvirket ens livsopfattelse og få hjælp til at anvende indsigten til at skabe nye og mere personligt givtige livsmønstre.

Tarm-diversitet betyder, at vi spiser mange forskellige fødeemner, særligt fra planteriget, for at opdyrke en mangfoldighed af sunde tarmbakterier. Du kan fordøje al den mad, som du har tarmbakterier til, forstået sådan at spiser du mest kød er der flest af de kødspisende tarmbakterier, mens hvis du spiser plantemad, så får du flest af de tarmbakterier, der elsker plantefibre. De tarmbakterier der elsker plantefibre giver det bedste helbred, både fysisk og psykisk, idet de styrer vores signalstofproduktion, herunder lykkehormonerne, sammen med hjernen. Man kan ikke ændre sit tarmbiom på et par dage, men kan kan træne, opbygge massen af hensigtsmæssige tarmbakterier, blive sundere, gladere og slippe eventuelle intolerancer, endda på en overskuelig tid.

Træning
Jeg tilbyder fra september adgang til GRO Universitet, universitet for Glæde, Ro og Omsorg, et online træningssted for tanker og tarme.

Her kan du fordybe dig i opskrifter, artikler, podcasts, videoer, webinarer, selvtests, alt sammen om tanker og tarme, med det mål, at give dig hjælp til at opnå Glæde, Ro og (selv)Omsorg.

Du køber dig adgang til GRO Universet, og får ud over de ovenfor nævnte ting også mulighed for en spørgetime med mig en gang om måneden, til guidning og rådgivning i forlængelse af det du selv læser og træner.

Jeg tilbyder selvfølgelig stadig behandlingsforløb fysisk eller online ved siden af GRO Universet.

Håber du vil tage godt imod tilbuddet og benytte det flittigt. Du vil høre mere om det i de kommende måneder.

Hvis du allerede nu efterspørger viden indenfor mine domæner er du velkommen til at skrive til mig på info@sundmadsundtliv.dk og foreslå emner til universet.